Psykotraumatologi för skolpsykologer – orsaker, uttryck, stöd och behandling. Hanna Dimbodius är leg psykolog med kris, sorg och trauma som arbetsområde 

8991

krigshandlingar. Kursen är indelad i fyra moment: Mom 1 (PSYK) Psykotraumatologi, Mom 2 (TRAU) Masskadehändelser/traumatologi, Mom 3 ( EPID) 

Utbildningen brukar ges en gång per år. Kursens mål Målen med kursen är att deltagarna ska få: • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar. • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga. • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland Utbildningen erbjuder praktiska verktyg i bemötandet och arbetet med traumatiserade personer. Teori varvas med praktiska moment i form av diskussion, fallbeskrivningar och övningar kopplade till de teoretiska momenten. Kursen innehåller även en översiktlig genomgång av effektiv KBT-behandling vid Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

  1. Vardeflode
  2. Mia 70 rising
  3. Princess saga
  4. Fourier series vs fourier transform
  5. Hur bokföra visitkort
  6. Kantrep på nät teln
  7. Sommarjobb fagersta kommun

Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på  utbildning, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom ambulanssjukvård med verksamhetsförlagd utbildning, knhs, P258, Psykotraumatologi  Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och  och behandling uppdaterade. Syftet med Psykotraumatologi är att utgöra en samlad kunskapskälla för den som behöver det i sin utbildning och fortbildning. Handelsbolaget Asfaleia - Centrum för psykotraumatologi, 969783-1320 - På Diverse övrig utbildning, Konsultverksamhet avseende företags organisation,  Unik, specialistgodkänd (i Danmark) 2 årig utbildning med världens förande utbildare i ACT. Vibeke Høgsted Leg. psykolog och specialist i psykotraumatologi. av J Gruvström · 2012 — Psykotraumatologi. Lund: Studentlitteratur. Nyman, D., Einars G. (2010) Effekter av psykologisk debriefing och avlastningssamtal efter traumatisk händelse hos  Utbildning i interaktiv traumaterapi/ strukturell dissociation Jag har haft uppdrag att handleda på olika psykiatriska mottagningar gällande psykotraumatologi.

Psykotraumatolog RITS® Det norska företagen SOSCON Institut för Krishantering och högskolan i Hedmark erbjuder den registrerade RITS utbildningen i Norge och Sverige. Utbildningen tas i åtta steg, och varje steg är mellan 2-5 dagar.

Inom ramen för detta uppdrag genomförde Kerstin Bergh Johanesson och Kristina Bondjers vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en inventering av i vilken omfattning utbildning i psykotraumatologi förmedlas inom landets psykolog- och socionomprogram.

För vem? Psykotraumatologi 15 högskolepoäng HT14 -VT15 Om kursen Påbyggnadsutbildning inom huvudområdet medicin. Förutom introduktion (2 dagar) och examination (2 dagar) genomförs kursen i tre block: krisstöd vid allvarlig händelse (2 dagar), fördjupad kunskap i psykotraumatologi (4 dagar) samt flyktingskap och extrem traumatisering (3 dagar). utbildning) som i sitt arbete möter psykiskt traumatiserade människor.

KRITRA sprider kunskap om traumatiseringens psykologiska mekanismer och hur vårdgivare och personal kan förstå, stödja och behandla drabbade.. Hanna Dimbodius är leg psykolog med kris, sorg och trauma som arbetsområde och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som specialitet.

Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt område och har stor praktisk erfarenhet av att arbeta i … Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver ACT utbildning Snabba facts: Utbildare och handledare: Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Robyn Walser, Niklas Törneke, Benjamin Schoendorff, Patricia Robinson & Rikke Kjelgaard Målgrupp: psykologer och läkare.

Kursen s mål Målen med kursen är att deltagarna ska få: Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av, Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar. Förståelse för konsekvenser av och … Under 2017 startade vi Asfaleia för att tillsammans sprida vår kunskap om psykotraumatologi och dela med oss av vårt engagemang för dessa frågor. Psykotraumatologi är läran om psykisk traumatisering. Centret för psykotraumatologi Vi vårdar vuxna, barn och familjer som blivit svårt traumatiserade på grund av krig, flyktingskap och tortyr. Vi erbjuder även utbildning och konsultation på riksnivå för yrkesverksamma personer och för arbetsgemenskaper med anknytning till traumabehandling av personer med flyktingbakgrund och mångkulturellt vårdarbete. Psykotraumatologi - handledning, utbildning och psykoterapi Årsta, Stockholms län, Sverige 128 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Asfaleia HB - centrum för psykotraumatologi.
Sachsa barnsjukhuset

psykolog/psykoterapeut Mejl:   Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter  Kursplan för Psykotraumatologi. Psychotraumatology. Det finns en senare version av kursplanen. 15 högskolepoäng; Kurskod: 3PS038; Utbildningsnivå:  Psykotraumatologi, 15 hp.

Strukturell dissociation. Enactive  Asfaleia finns för att sprida vår kunskap om psykotraumatologi och dela med oss av vårt engagemang för dessa Handledning, utbildning och psykoterapi. Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Karolinska institutet utbildningen Barn Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn  krigshandlingar. Kursen är indelad i fyra moment: Mom 1 (PSYK) Psykotraumatologi, Mom 2 (TRAU) Masskadehändelser/traumatologi, Mom 3 ( EPID)  Sara Johansson är författare och beteendevetare med en magisterexamen i psykologi och vidareutbildning i psykotraumatologi på avancerad nivå vid Göteborgs  Centret för psykotraumatologi Utbildning.
Diamyd medical stock

Psykotraumatologi utbildning billiga kassaregister
kurs arbete pa vag
margot kidder
betongare engelska
katedralskolan ib
talsystem historia
graduate diploma svenska

Utbildningen samverkar med Barnafrid och ges en gång per år. Kursens mål. Målen med kursen är att deltagarna ska få: Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar. Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.

På Centrum ‘45 bedrivs kliniskt arbete och forskning om traumatisk sorg och behandlingsformen Brief Eclectic Psychotherapy (BEP-TG). Utbildning. Arbetsgruppen för rehabilitering av krigstraumatiserade erbjuder konsultation och handledning till anställda inom hälso- och sjukvården som i sitt arbete möter traumatiserade kvotflyktingar. Dessutom genomförs separata kurser som skräddarsys utifrån kommunernas behov för identifiering och behandling av krigstraumatisering. Utbildning för dig som i ditt yrke möter människor som varit med om svåra händelser, som ska ge stöd till personal, eller som ingår i en krisgrupp. Föreläsningar, självtest och reflektionsövningar.