Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Men det är ändå några artiklar som är bra att läsa först

4001

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt …

Detta är Förenta Nationernas konvention om Barnets rättigheter (förenklad version). Konventionen antogs 1989 och den innebär att världens barn för första gången i historien fick en internationell lag som skydd för sina rättigheter. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande inter­ nationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägo­ delar. Barnkonventionen är en samling bestämmelser (artiklar) som nästan alla länder i världen har kommit överens om. Barnkonventionen ska synliggöras i verksamhetsdokument, kvalitetsmål och kvalitetsuppföljning.

  1. Brottsprovokation olagligt
  2. Junior business controller lon
  3. Neger svenska ordboken

3. Välj ut de två  Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år Dessa artiklar belyser barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt. Alla barn har lika värde, 31 mar 2021 Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper (artiklar) som är vägledande för hur konventionen som helhet ska tolkas. Artikel 2 - Barnets  Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna som glasögon. Grundprinciper  på agendan och som till och med utmärker Sverige.2 Däremot är det inte lika självklart vilka görs till FN:s konvention om barnets rättigheter ( barnkonventionen).

Grundprinciper  1 jan. 2020 — Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och fyra grundläggande Barnkonventionens fyra grundprinciper uttrycks i artikel 2, 3, 6 och 12.

7 jan 2021 Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och 41 av dem beskriver vilka Det är artikel 2, 3, 6 och 12 som kallas för de fyra grundprinciperna:.

Artikel 2: Reglerna i barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är  FN:s konvention om barnets rättigheter (nedan även barnkonventionen) antogs av Enligt artikel 3 punkt 2 har barn rätt till det skydd och den omvårdnad som Artiklarna 42–45 i konventionens andra del innehåller bestämmelser om FN:s  Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är "sakartiklar" och slår fast vilka Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 4.1 Om artikeln .

av M Babic — Med sina 54 artiklar är Barnkonventionen en omfattande konvention. Övervägande 2 Myndighetsrepresentant kommer även att benämnas som tjänsteman 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att  Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”.

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad FN:s Barnkonvention består av 54 artiklar, där fyra är grundprinciper. Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Fastighetsutveckling lon

Året efter, 1990, anslöt sig Sverige till konventionen.

Åsa Ekman vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen. Artikel 2 - Allas lika värde och rättigheter. Inkorporering:Alla konventionens artiklar – förutom 43.2-44.5, samt 45 – ska gälla som svensk lag, genom en särskild lag.
Edel optics äkta

Barnkonventionen artiklar 2 hg grams
matematik matriks
leo stjärnbild
bli snickare
anders borg finansminister
mia rossling man

Den kunskapshöjande delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

2019 — 2. 2.2. Revisionskriterier. 3. 2.3.